Bopärm

I denna digitala pärm, Bopärmen, har vi sammanställt allmän information, stadgar, ordningsregler samt drift- och skötselinstruktioner som är viktiga att känna till. Önskas en utskriven version kan du kontakta styrelsen. I det fall så är det alltid denna version som är den giltiga och du skall se till att alltid hålla dig uppdaterad av informationen.

Vi hoppas att ni kommer att trivas i den nya bostaden!

Senast uppdaterad: 21-09-2022