Checklista för ny inflyttad

Välkommen till Brf Arken

En liten checklista för dig som just flyttat in – att ta till innan du hinner läsa hela bopärmen.

 • Kontrollera att du kvitterat ut det antal nycklar som tagits ut for din bostadsratt – har du frågor kring nyckelhanteringen tag kontakt med styrelsens kontaktperson.
 • Brf styrelse byter ut namn vid portkoderna och anslagstavlan i entrén, men du ska själv byta namn vid postboxen.
 • Glöm inte anmäla adressändring för post och tidningar.
 • Kontroller att avflyttningsstädningen skötts till belåtenhet. Om inte kontakta tidigare ägare och påtala detta omgående innan egna städåtgärder vidtagits.
 • Kolla att bruksanvisningar finns i lägenheten för alla vitvaror.
 • Medlem i bostadsrättsföreningen måste skriftligen godkänna föreningens hantering av personuppgifter enligt GDPR (dataskyddsförordningen).
 • Parkering följer bostadsrätten, kontrollera att du har fått information om parkeringsplats nummer.
 • För hantering och sortering av emballage och annat avfall i samband med inflyttningen finns särskilda regler, se Källsortering.
 • Automatiska dörrstängare är inmonterade på samtliga ytterdörrar samt dörrar till trapphus. Om du behöver ha dörrarna öppna under längre tid, tänk på att stänga av motorn till öppnaren (i taket vid dörrens ovansida) så att motorns funktion inte skadas. Det är också viktigt att bevaka att obehöriga inte får tillträde till fastigheten då dörren står öppen.
 • Se till att en hemförsäkring finns som gäller från första dagen.
 • Om du direkt upptäcker något fel på lägenheten/fastigheten som behöver åtgärdas omedelbart, ta kontakt med fastighetsförvaltningen ARC. Du hittar deras kontakt uppgifter här.
 • Varje lägenhet har mätare för förbrukning av varmvatten, kallvatten och el. Vi har anlitat VEAB att läsa av och individuellt fakturera förbrukningen för varje lägenhet. Du anmäler till VEAB på den här adressen: https://www.veab.se/kundcenter/flyttanmalan/anmal-flytt