Nyckelhanteringen i fastigheten Brf Arken, Växjö

Brf har ett för fastigheten unikt kopieringsskyddat lås-och nyckelsystem levererat av Certego AB (f.d. Swesafe). Detta innebär att låscylindrar och extranycklar endast kan efter av styrelsen godkänd rekvisition, tillverkas av Certego. Styrelsen har vidare tecknat avtal med ARC Fastighetsservice i Växjö gällande administrationen av huvudnyckel och nyckel för fastighetsskötare samt nycklar till hissmaskinrum och miljöhus. Endast de företag som av styrelsen fått skriftlig tillåtelse äger rätt att hämta ut sådan nyckel. ARC bevakar att nyckelåterlämnas inom föreskriven tid. När det gäller administrationen av lägenhets- och postfacks-nycklar ansvarar styrelsen för denna.

Huvudnyckel (H)

Huvudnycklar (4 styck) förvaras i säkerhetsklassat skåp hos nyckeladministratören (ARC). När det gäller arbeten som entreprenör eller hantverkare ska utföra i någon lägenhet ser vi i styrelsen helst att lägenhetsinnehavaren är hemma vid det tillfället. Skulle detta inte vara möjligt måste lägenhetsinnehavaren kontakta ARC och behörig ledamot av styrelsen i god tid för att ge sitt samtycke så att entreprenör eller hantverkare  kan kvittera ut  H-nyckel hos ARC. H-nycklarna får aldrig lämnas ut till entreprenör eller hantverkare utan lägenhetsinnehavarens samtycke.

Lägenhetsnycklar

Till din bostad finns 4 styck nycklar utkvitterade om inte extrabeställning gjorts.

Styrelsen för register över samtliga lägenheters utkvitterade nycklar.
Förlust av lägenhetsnyckel måste skyndsamt anmälas till Brf Arkens styrelse.

Beställning av ny låscylinder med nya nycklar eller extranyckel (skriftlig rekvisition, se bilaga) ska göras genom att skriva ut och fylla i rekvisitionen som finns längst ned på denna sidan. Rekvisitionen lämnas därefter till styrelsens nyckeladministratör. Behöver ni hjälp att skriva ut rekvisitionen går det bra att kontakta styrelsen så hjälper vi er.

För er som önskar beställa fler/nya nycklar eller nyckelbrickor till er lägenhet ber vi kontakta styrelsens kontaktperson för nyckeladministration. Ni kan även kontakta oss om en nyckelbricka kommit på villoväger så inaktiverar vi nyckelbrickan åt er.

Priset för en ny nyckelbricka är 50 kr och en ny nyckel är 350 kr. Kostnaderna betalas via avgiftsavin. Eventuell cylinderkostnad tillkommer.

Bostadsrättsinnehavaren hämtar ut och betalar nyckeln själv hos Certego. Nyckelbricka hämtas ut hos styrelsen.

Eftersom kostnaderna kan bli höga för eventuellt utbyte av låscylindrar vid förlust av lägenhetsnyckel, uppmanas medlemmarna att iaktta försiktighet med förvaring av nycklar. Vid akuta problem med lås- ellernyckelhantering kontakta ARC +46 10-444 14 20

Utryckningskostnad och låsöppning debiteraslägenhetsinnehavaren.

Postboxnycklar

Till din bostad finns 4 styck postboxnycklar utkvitterade om inte extrabeställning gjorts. Styrelsen för register över dessa utkvitterade nycklar. Förlust av postboxnyckel ska anmälas till Brf Arkens styrelse.

Upphittade nycklar

Om någon hittar en nyckel/nyckelknippa inom bostadsrättsföreningens närområde – särskilt om det är en lägenhetsnyckel eller orange tagg – kontakta föreningens nyckelansvarige, som har en förteckning över alla lägenhetsnycklars nummer och kan identifiera vems nyckel det är.

Lägenhetsförsäljning/Lägenhetstillträde

För nyckelhanteringen vid överlåtelse av bostadsrätt gäller särskilda regler, se Överlåtelse av bostadsrätt. Vid ägarbyten ska inlämning och utkvittering av lägenhets- och postboxnycklar tillhörande lägenheten ske genom styrelsens kontaktperson alternativt genom mäklare. Ingen av dessa nycklar får lämnas direkt mellan säljare och köpare.

Nyckelkvittenser ska alltid dokumenteras i samband med ägarbyten. Saknas någon nyckel mot vad som tidigare utkvitterats, så sker alltid byte av låscylinder med nya nycklar på säljarens bekostnad.

De strikta reglerna för nyckelhanteringen är viktiga för att skapa säkerhet och trygghet i vår bostadsrättsförening.

Filer