Vår Styrelse

Arkens styrelse består utav sex drivna personer som bär ansvaret att underhålla och förbättra vårt fina kvarter. Utöver normala stämmor och medlemsmöten så träffas styrelsen hos varandra en gång i månaden.

Jan Karlsson, Ordförande
jan-karlsson@netatonce.net

Kerstin Sors, Ledamot
kerstin.sors2@gmail.com

Alexander Wassbjer, Ledamot
alexanderwassbjer@outlook.com

Anna Wallett, Ledamot
anna.wallett2468@gmail.com

Robert Sandberg, Ledamot
rsadt01@gmail.com

Gunilla Balutia, Ledamot
gunilla.balutia@gmail.com

Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.