Skötselråd

DÖRRAR OCH FÖNSTER

DÖRRAR

Många faktorer påverkar dörrens öppnings- och stängningsförmåga. En dörr behöver regelbundet ett förebyggande underhåll för att fungera på ett säkert och bra sätt.

YTTERDÖRRAR

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ytterdörrarna består av fanérad ek. Vid rengöring används en lätt fuktad trasa, vid behov tillsätts ett flytande rengöringsmedel som är skonsamt mot ytan. Undvik att använda medel och redskap som kan repa dörren så som skurpulver eller stålull.

DÖRRLÅS

Alla ytterdörrar är utrustade med säkerhetslås för att öka säkerheten.

LÅSHUSET

Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Vår rekommendation är att låsets fallkolv smörjs utvändigt minst 2 ggr per år. Smörjmedel enligt fabrikantens rekommendationer skall användas. Olja eller fett får inte sprutas in i låset. Spänn samtidigt alla skruvar i låset.

LÅSCYLINDERN

Låscylindern ska rengöras och smörjas minst två gånger om året. Används låset ofta rekommenderas rengöring och smörjning oftare. Smörj låscylindern med en låsspray, använd inte olja, fett eller grafit då detta orsakar stopp i cylindern. Kontrollera de nycklar som används mycket, de slits med tiden och ska då bytas ut. Läs alltid igenom låstillverkarens skötsel instruktionerna innan.

Filer
Skötselanvisningar Innerdörrar Swedoor
Typgodkännandebevis Tamburdörrar Robust
Inbrottsgaranti Tamburdörrar Robust
Produktgaranti Tamburdörrar Robust
Deklarationsmall Tamburdörrar Robust
Skötsel och underhåll Tamburdörrar Robust
Drift och skötsel Ytterdörr D&P

NYCKELINFORMATION

Vid inflyttningen till Arken i april 2021 kvitterade alla nyblivna bostadsrättsinnehavare ut fyra nycklar till sin nya lägenhet oavsett storlek på densamma. De fyra nycklarna är numrerade 1 tom 4, nycklarna passar till lägenhets- och entrédörrar, förråd och postlåda. Vid hyra av bilparkering med elstolpe erhålles två nycklar till eluttaget.

Det har vid behov även funnits möjlighet att köpa till extra nycklar.

Filer
Låsschema
Användarhandbok Slagdörrsöppnare
Försäkran om överensstämmelse Slagdörrsöppnare
Information Slagdörrsöppnare
Typgodkännandebevis Slagdörrsöppnare

Vad gäller vid borttappad nyckel?

1a, Vid försäljning av lägenheten

Vid försäljning av din/er lägenhet skall samtliga nycklar överlämnas till köparen, dvs de fyra ursprungliga nycklarna och ev. extra nycklar.

Har du inte kvar de fyra ursprungliga lägenhetsnycklarna vid försäljningen av din lägenhet så måste du som säljare av bostadsrätten köpa:

  • fyra nya nycklar
  • ny låscylinder till lägenhetens ytterdörr
  • ny låscylinder till postlådan

Se nedan, ”Beställning nycklar”.

Dina befintliga och eventuellt extra beställda nycklar finns antecknade i föreningens nyckelförteckning.

1b, Om du tappar bort din nyckel och inte kommer in i din lägenhet

Om du tappar bort din nyckel och inte kan komma in i din lägenhet så kan du få hjälp via ARC:s kundtjänst som har dygnet runt jour.
Detta är förenat med en kostnad och debiteras dig som boende.

Observera! Om din nyckel förblir borttappad, dvs inte kan återfinnas, så gäller det som framgår under punkten 1.a ovan, ”Vid försäljning av lägenheten”.

2. Beställning nycklar med tillhörande cylindrar

Beställning av fyra nya lägenhetsnycklar med tillhörande låscylindrar (och ev extranyckel)

GÅNGJÄRN

Underhållsbehovet för gångjärnen beror på hur mycket dörrarna används och i vilken miljö de befinner sig i, men kontrollera dem minst en gång om året. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. När gångjärnen används mycket så får de en svart beläggning av damm, detta förhindras genom att regelbundet underhålla och smörja gångjärnen.

FÖNSTER

Ett fönster som inte underhålls kan med tiden börja se dåligt ut. Flagnande färg och glas som skallrar kan vara resultatet av dåligt underhåll. Detta kan räddas utan att hela fönstret behöver bytas. Har det däremot börjat växa röta i fönsterramen så måste man byta hela fönstret, därför är det viktigt att underhålla alla fönster ordentligt. Röta är en form av svamp som angriper trä som utsätts för fukt under en längre tid.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Invändig kondens är inte tecken på ett felaktigt fönster. När luftfuktigheten inomhus är hög samtidigt som lufttillströmningen från underliggande radiator är förhindrad kan det bildas kondens på nedre delen av fönstret. Detta ska åtgärdas genast genom att förbättra ventilationen och/eller se till att den varma luften från radiatorn får strömma fritt, detta för att undvika skador på fönstret. Bildas det kondens mellan glasrutorna är det fel på fönstret och ska felanmälas.

För att undvika repor på glaset bör tvättning ske med putsmedel och textilduk/gummiskrapa. Vid utvändig putsning passa då på att torka av aluminiumbåge, karmbeklädnad och fönsterbleck med en mild tvållösning. Fönstrets rörliga delar ska smörjas en gång om året.

Filer
Drift och Underhåll

INNERDÖRRAR

DRIFT & SKÖTSEL

Rengöring görs med en väl urvriden trasa, vid behov kan ett milt rengöringsmedel utan ammoniak tillsättas till vattnet. Använd aldrig skurpulver eller liknande som kan repa dörren.

SKJUTDÖRRSGARDEROB

DRIFT & SKÖTSEL

Rengöring görs med en väl urvriden trasa, vid behov kan ett milt rengöringsmedel utan ammoniak tillsättas till vattnet. Använd aldrig skurpulver eller liknande som kan repa dörren.

GOLV

Golvet i din lägenhet ska hålla i många år, därför är det viktigt att det sköts noga. I din lägenhet ligger det antingen ett parkettgolv eller ett klinkergolv.

PARKETTGOLV

Trägolv är ett naturmaterial som rör sig efter fuktigheten i luften, detta innebär att det ibland är helt tätt i skarvar och ibland kan det bli millimeterstora springor. Ytskiktet på golvet skyddar mot slitage, men kan repas av vassa föremål.

UNDERHÅLL

Ett parkettgolv ska skötas om regelbundet, den dagliga rengöringen av ett parkettgolv ska göras med dammsugare. Skulle golvet behöva våttorkas så börja alltid med att dammsuga för att få upp lös smuts som annars kan dras med av moppen och repa golvet. Vid våttorkning är det viktigt att använda så lite vatten som möjligt, använd en blomsterspruta eller en mycket lätt fuktad trasa.

Torka alltid upp vatten direkt om du råkar spilla, annars kan detta leda till fula fläckar på golvet, eller att vatten tränger ner genom fogarna vilket gör att träet sväller. Ett lackerat trägolv repas tillexempel av gruskorn. Finns det hund i lägenheten är det svårt att undvika att grus och korn dras in, städa istället oftare för att undvika att parketten repas.

Lägg en dörrmatta på insidan av ytterdörren. Detta stoppar mycket grus och smuts från att komma in i lägenheten.

KLINKERGOLV

Badrummets klinkergolv rengörs lättast med torrmoppning eller genom att dammsuga. För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våtrengöring med vatten och ett milt rengöringsmedel som allrengöring. Såpalösning ska inte användas. Efter en längre tid utan rengöring eller efter kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och allrengöring eller grovrengöring. Skölj med vatten efteråt.

Filer
Skötsel GBR Trägolv
Skötsel Kährs Trägolv

INNERVÄGGAR

Väggarna i din bostad består antingen av gips eller massivt trä med gips på. Genom att knacka på väggen så kan du ta reda på vilken typ av vägg det är. Är den hård så är det en gips vägg med massivt trä innanför och om det låter ihåligt när du knackar så är det en gipsvägg.

UNDERHÅLL

Underhållet av en målad gips sträcker sig till att torka bort eventuella fläckar. Tvätta ytan nerifrån och upp för att undvika smutsränder, detta görs med en fuktig trasa, gnid försiktigt för att inte skada färgen.

UPPHÄNGNING I EN MASSIV TRÄVÄGG

För att sätta upp något på en trävägg ska man använda träskruvar. Tänk på att använda tillräckligt långa träskruvar för att skruven först ska igenom yttre gipset och sen i trät.

UPPHÄNGNING I EN GIPSSKIVA

Det man ska tänka på när det gäller att fästa saker i en gipsskiva är att använda sig av rätt fästdon, detta för att inte skada väggen eller det föremål som sätts upp.
Välj fästdon efter storlek och tyngd på föremålet.

Användning av spik och en x-krok fungerar bra för tavlor av normal storlek, för större och tyngre föremål rekommenderas att använda träskruv och plugg. För de allra tyngsta föremålen bör en metallexpander (även kallad mollyplugg) användas för att få riktigt bra fästförmåga. I dessa fall bör man kontakta en järnhandel för vidare information.

När en plugg ska användas så ska det förborras ett hål i gipsskivan, storlek på borren väljs beroende på storleken på pluggen. Det är viktigt att hålet är något mindre än pluggen, det ska alltså finnas ett visst motstånd när pluggen trycks in i hålet. Detta för att pluggen ska få ordentligt med fäste.

TÄTSKIKT

I ytterväggar och i badrum finns ett tätskikt som man bör undvika att ta hål i. Max borrdjup i ytterväggar är 70 mm. I badrum skall i första hand självhäftande infästningar väljas. I annat fall är det viktigt att man tätar i hålet med silikon.

Filer
Brandmålningsintyg

KAKEL

En vägg klädd med kakel har mycket lång livstid. Kakelplattor är underhållsfria, det som krävs är regelbunden städning och avtorkning av kakelplattorna och fogarna.

UNDERHÅLL

Kakelplattor rengörs med vatten och en trasa, vid behov kan ett milt rengöringsmedel tillsättas. Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste tillsammans med rengöringsmedlet. Kalkavlagringar som bildas på grund av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med surt rengöringsmedel som ättiksyra.

Var extra noga med fogarna då dessa lättast smutsas. Avsluta all rengöring med att tvätta rent med vatten och en mjuk trasa eller svamp.

Filer
Våtrumsintyg
Kvalitetsdokument – Våtrumsanmälan

VÄRME

Värmen är en viktig del av din bostad som ska ge ett behagligt inomhusklimat. Er lägenhet är försedd med vattenradiatorer. Värmen är inställd för att kompensera för den värme som försvinner ut genom väggar, tak, golv och fönster.

GOLVVVÄRME

I badrummet finns komfortgolvvärme installerad. Eftersom komfortvärmen drivs av elektricitet så betalas denna via er elräkning.
Det finns en rumstermostat som styr komfortvärmen. När man hittat en inställning på komfortgolvvärmen som man tycker är behaglig behöver man inte göra några fler inställningar utan det sköter sig själv. Komfortvärme har en inbyggd tröghet vilket innebär att det kan ta en hel dag för värmen att ställa in sig så det är inte lönt att ändra termostaten upp och ner för att påverka tillfälliga önskemål, detta märks tydligast vid stora väderomslag.

RADIATOR (ELEMENT)

Lägenheten värms upp av vattenradiatorer. Varje radiator kan styras med en termostatventil för att reglera temperaturen i aktuellt rum.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Radiatorn rengörs bäst med vatten eller en tvållösning, var noga med att inte använda ett rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel då detta skadar lacken. Skulle originallacken skadas så ska den bättringsmålas med orginalbättringslack som finns att köpa i VVS-fackhandeln.

VATTEN

Vatten fås från kommunens vattenledningsnät som ansluts till huset. Det sitter en avstängningsventil i ert badrum (och eventuell wc) ifall ni skulle behöva stänga av vattnet.

BLANDARE

Blandarna till tvättställ och diskbänk rengörs bäst med en mjuk trasa och en tvållösning, använd hushållsättika för att avlägsna kalkfläckar. Skölj efteråt med rent vatten och polera med en torr trasa. Använd inga kalklösande eller slipande medel eftersom detta kan skada ytskiktet.

Om strålen från blandaren är ojämn kan strålsamlaren behöva rengöras, detta görs genom att lossa denna och låta den ligga i ättika över natten.

Om det droppar vatten ur kranen så kan det bero en dålig packning eller tätning. Kontrollera så att dessa är hela.

WC, TVÄTTSTÄLL OCH BADKAR

WC, tvättställ och badkar har en glaserad yta som gör det lätt att hålla rent. Gör rent ofta så uppstår inga rengöringsproblem, använd en fuktig trasa med en mild tvållösning, torka rent efteråt med en torr trasa. Använd inga vassa rengöringsredskap som kan skada ytan så som stålull eller starka rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

  • Droppande kranar och WC stolar bör snarast repareras.
  • Spola endast ner toalettpapper i toaletten.

GOLVBRUNNAR

Golvbrunnar är oftast självrengörande, men det kan bli stopp om det samlas mycket hår eller liknande i brunnen. Kontrollera detta med jämna mellanrum genom att lyfta upp silen och vattenlåsinsatsen. Skölj och rengör alla delar med varmvatten. Fyll golvbrunnen med vatten igen för att slippa dålig lukt.

VATTENLÅS OCH AVLOPP

Vattenlås och avlopp som sitter under tvättställ och diskbänk behöver rengöras med jämna mellanrum eftersom dessa snabbt blir feta och växer igen. För att undvika onödigt stopp i avloppet kastas kaffesump och annat i soporna istället för att spola ner i vasken. Ett tecken på att det behöver rengöras är när vattnet inte rinner undan. Titta i silen så att botten inte är igentäppt av smuts, är denna ren så sitter stoppet längre ner i systemet.

UNDERHÅLL

På avloppsröret under tvättställ och diskbänk sitter det ett vattenlås, detta ser ut som en krök eller kopp i plast. Denna är till för att hindra att dålig lukt tränger upp ur avloppet.

För att rengöra vattenlåset så behöver detta skruvas isär, ställ en hink under vattenlåset innan du skruvar loss det. När du plockat av vattenlåset så ta isär alla lösa delar och rengör dem noga. Rensa röret upp till tvättstället med en smal borste eller något liknande. Kontrollera att packningar och tätningar är hela. Montera sedan ihop vattenlåset igen och spola vatten i vasken, kontrollera att det inte läcker någonstans.

ELINSTALLATIONER

Alla eluttag i huset är jordade.

Tänk på att det är förbjudet att arbeta med elinstallationer om ni ej har behörighet, anlita alltid en fackman.

ELCENTRALEN

I elcentralen finns det en jordfelsbrytare och ett antal automat- säkringar. Dessa är till för strömförsörjningen i lägenheten
ska fungera på ett bra och säkert sätt.

AUTOMATSÄKRINGAR

Automatsäkringar, eller dvärgbrytare, är till för att skydda
mot fel i den elektriska utrustningen. Fel kan förekomma
i den fasta installationen i huset men kanske oftare i lampor och andra elektriska apparater. Fel på dessa kan bland annat vara brott på en sladd.

Om en automatsäkring bryter strömmen så kan det bero på följande:

  • Stadigvarande fel.
  • Tillfällig överbelastning.
  • Tillfälligt fel, exempelvis om en glödlampa går sönder.

En automatsäkring är tillslagen när brytaren pekar uppåt, när den löser ut så faller den ner.

MALMBERGS Automatsäkring 16A, 2-polig, B-typ, 2149217 - köp på HORNBACH.se

FELSÖKNING VID UTLÖST AUTOMATSÄKRING

Om en automatsäkring löst ut och felet inte kan hittas så prova med att slå till den igen genom att lyfta brytaren uppåt. Skulle den lösa ut direkt igen tyder detta på ett stadigvarande fel, antingen i den fasta installationen eller ett tillfälligt fel i den elektriska utrustningen (lampa eller apparat). För att hitta felet så krävs det en felsökning.

Börja med att se efter vilka elektriska uttag som hör till just den säkring som har löst ut, detta står angivet på den förteckning som sitter uppsatt bredvid elcentralen. När dessa hittats så koppla ifrån alla apparater som är anslutna till uttagen och slå till säkringen igen. Löser säkringen fortfarande ut så finns felet i den fasta installationen och då ska man låta en elektriker titta på felet. Om säkringen inte löser ut nu så finns felet i någon av de apparater som varit anslutna i uttagen.

Om säkringarna löser ut med några minuters mellanrum så tyder detta på en tillfällig överbelastning. Prova med att koppla ifrån en eller ett par apparater för att på så sätt minska belastningen. Det är fel att behöva slå till säkringen om och om igen, detta kan leda till brand i den felande källan.

JORDFELSBRYTARE

En jordfelsbrytare skyddar dig och ditt hus mot farlig ström. Jordfelsbrytaren känner av att strömmen till och från den elektriska apparaten är lika stor, om inte så är fallet så bryter jordfelsbrytaren strömmen. Man brukar säga att jordfelsbrytaren löser ut. Jordfelsbrytaren skyddar personer från att få ström genom kroppen, men även mot bränder som uppstår på grund av felaktigheter i de elektriska apparaterna.

Tänk på att om en människa kommer i kontakt med de båda hålen i ett vägguttag så skyddar inte jordfelsbrytaren mot detta eftersom strömmen som går till från och personen är lika stor.

FELSÖKNING VID UTLÖST JORDFELSBRYTARE

Ifall jordfelsbrytaren har löst ut slå till den igen, löser detta problemet så tyder detta på en tillfällig störning. Ifall detta inträffar några gånger bör du kontakta elinstallatören. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt tyder detta på ett bestående fel, gör felsökning på följande sätt:

Slå ifrån alla automatsäkringar i elcentralen, därefter slås jordfelsbrytaren till igen. Sedan slås en säkring i taget igång tills jordfelsbrytaren löser ut igen och den felande säkringsgruppen har hittats. Löser jordfelsbrytaren ut innan någon säkring har slagits till finns felet före eller i elcentralen, kontakta elinstallatören.

Om felet har kunnat bestämmas till en bestämd säkringsgrupp, koppla ifrån alla apparater som tillhör den gruppen, även taklamporna. Slå sedan till jordfelsbrytaren, löser den ut nu så finns felet i den fasta installationen, kontakta elinstallatören. Ifall jordfelsbrytaren inte löser ut, koppla då in en apparat i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen, den felande apparaten har nu med stor sannolikhet hittats, låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera att jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollera genom att trycka in knappen, fungerar den så löser jordfelsbrytaren ut och strömmen bryts i hela huset. Återställ jordfelsbrytaren efter kontrollen. Denna kontroll ska göras med högst sex månaders intervall.

Filer
Teknisk beskrivning Elcentral, mediecentral och brandvarnare
Funktionsbeskrivning Devireg 530

BRANDVARNARE

Den installerade brandvarnaren i lägenheten är uppkopplad till 230v med ett 9v backup batteri om strömmen skulle försvinna. 9v batteriet skall bytas var 4 år.

Byt batteriet om brandvarnaren avger signal för låg batterinivå. Stäng alltid av strömmen till brandvarnaren innan den lossas från fästplattan.

För att lossa brandvarnaren från fästplattan: 

Tryck spärren uppåt och dra samtidigt brandvarnaren sidledes för att frigöra den från fästplattan. Byt sedan batteriet som i en vanlig brandvarnare. Återmontera genom att svepa den tillbaka i sidled tills den har klickat i.
Se bild nedan.

VENTILATION

Ventilationen i lägenheten är till för att förorenad luft ska transporteras bort och ersättas med ren luft. Föroreningarna kommer bland annat från matlagning, tvätt och rökning. Ventilationen ska anpassas så att miljön för er som bor där blir rätt och att ni mår bra. Fungerar inte ventilationen i lägenheten så finns det risk för att din lägenhet får fuktskador.

Frånluftsdon sitter placerade i badrum samt som kökskåpa i kök och ser till att luften i bostaden byts ut. Luften leds till ventilationsaggregatets värmeväxlare som återvinner värmen ur frånluften. På detta sätt minskar energikostnaderna för uppvärmning av huset.

RENGÖRING AV VENTILATIONSDON/FILTER

Lägenhetens ventilationsdon ska rengöras regelbundet med en liten borste för att rätt ventilation ska bibehållas. Donen är inställda så att det ska bli en behaglig inomhusmiljö, ändra därför inte på inställningen.

Filer
Manual Nordic S2/S3
Montageanvisning Nordic S2.pdf
Montageanvisning Nordic S3.pdf
Bruksanvisning Flow – Flexit

KÖK OCH VITVAROR

KÖKET

MÅLADE YTOR

Använd vanliga rengöringsmedel utan ammoniak, undvik skurmedel eller andra preparat som kan skada ytan.

LACKERADE TRÄYTOR

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga, var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd en lätt fuktad trasa och torka efter med en väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som för målade ytor, använd aldrig thinner för fläckborttagning.

LAMINERADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengörs med samma medel som för målade ytor.

OLJEBEHANDLADE TRÄBÄNKSKIVOR

Oljebehandlade skivor har fått en grundbehandling som ska efterbehandlas och underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra vätskor.

UNDERHÅLL

Det bästa resultatet fås med kokt linolja, utspädd med 2 % lacknafta. De sex första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är mättade efter cirka två månader, därefter görs behandling vid behov.

Observera vid applicering av olja: stryk ett tunt jämnt skikt som får dra 1 1⁄2 timme. Överflödig olja torkas av grundligt med en mjuk torr trasa. Eventuell slipning görs med fint sandpapper i träets längdriktning.
Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel, noggrann eftertorkning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Kom ihåg att linoljetrasor kan självantändas och bör därför förvaras i en tät, sluten metallburk.

MASSIVA TRÄKANTLISTER

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatytan slipas, därefter lackas listen.

Filer
Ballingslöv

VITVAROR

För att utnyttja vitvarornas alla funktioner på bästa sätt rekommenderas att du läser igenom instruktionsboken för respektive maskin. Där kan du läsa hur de fungerar och hur de ska vårdas för att hållbarheten ska bli så lång som möjligt

RENGÖRING AV FILTER I KÖKSFLÄKTEN

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte rengörs. Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon gång om året bör spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.

Filer
Diskmaskiner Electrolux
Frysskåp Electrolux
Inbyggnadshällar Electrolux
Inbyggnadsugnar Electrolux
Kyl ery1402
Kylskåp Electrolux
Mikrovågsugnar inbyggnad Elektrolux
Mikrovågsugnar inbyggnad Electrolux lms2173
Torktumlare Electrolux
Tvättmaskiner Electrolux

BALKONGER OCH UTEPLATSER

BALKONGER

De balkonger som är inglasade ska fortfarande betraktas som ett utrymme utomhus. Det är inte helt och hållet regn- och snötätt. Förvara därför inte möbler och andra saker som du in normala fall inte hade lämnat utomhus.

För att öppna rutorna, trycker man in låsknappen med ena handen och drar i ramen med den andra.

I undantagsfall finns handtag monterat där det inte är möjligt att dra i ramen.
I dessa fall kan man inte skjuta rutorna omlott för att putsa. Hur man lyfter ner rutorna framgår av driftanvisningarna.

För drift och skötsel av balkongerna se skötselanvisningarna från tillverkaren.

Filer
Användarinstruktioner och skötselråd – Ryds
Dörrsystem Vik
Skötselinstruktion

UTVÄNDIGT

Fasad
Cembrit Patina Skötselråd
Cembrit Patina datablad
PAROC datablad

15 års garanti – Villkor

Plåt
Datablad Plannja GreenCoat
Garanti Plannja GreenCoat

Undertak
Skötselanvisning

Yttertak
Skötselanvisningar