Trivselregler

För att vi ska få ett trevligt boende finns det en del saker att tänka på för oss som bor inom Brf Arken. Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Lagar, förordningar och avtal med leverantörer ställer krav på att vi sköter vår fastighet och våra utrymmen. 

För att skapa trivsel så har styrelsen arbetat fram ett antal ordnings- och trivselregler, som gäller olika områden.

Om trivselreglerna inte följs ska styrelsen ingripa. Det kan handla om att helt enkelt påminna om fastställda regler. Om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det i allvarligaste fall leda till uppsägning i linje med vad lagar och förordningar om bostadsrätter föreskriver.