Källsortering

Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt miljöhus för hushållsavfall och källsortering. 

En bra avfallshantering är en viktig miljö- och trivselfråga såväl för föreningen som för var och en av oss medlemmar. Kostnader för renhållning är en stor utgift. Det är därför viktigt att källsorteringen sköts på rätt sätt.

Filer