Elbilsladdare

Vi kommer att fortsätta ansöka om bidrag från Naturvårdsverket när nya laddboxar löpande installeras. Bidraget, som är 50% av kostnaden för installation och materiel, är något som vi får ansöka om efter färdigställt installation och är inte garanterat. Naturvårsverket har fått en summa pengar att fördela ut vid installation av laddbox och betalar ut bidraget under förutsättning att det finns pengar kvar att fördela.

OBSERVERA

Laddboxarna som föreningen har installerat av tillverkaren Easee har nu fått säljstopp i Sverige. Det betyder att vi för tillfället inte kan göra några nybeställningar av laddboxar. Styrelsen håller på att övervaka ärendet och undersöker vad vi har för möjligheter. Easee kommer inte tvingas att återkalla redan installerade laddboxar utan enbart stoppa försäljningen av nya boxar. Enligt Elsäkerhetsverket så ska man som innehavare av en Easee laddbox inte vara orolig över de brister de hittat utan laddboxarna är okej att fortsätta använda som vanligt med viss vaksamhet.

Uppdaterades: 12-04-2023

Styrelsen har valt ut nedan produkt att erbjuda installation av vid våra parkeringsplatser:

Easee Charge (22kW)
Antal faser: 1-fas & 3-fas
Maxladdningseffekt: 22kW
Fast kabel eller uttag: Uttag
IP-klass: IP54 (för utomhusbruk)
Inbyggd energimätning: Ja
Jordfelsbrytare: Inbyggd jordfelsbrytare B
RFID: Ja
Ställbareffekt: Ja
Lastbalansering: Ja
Appanslutning: Ja
Uppkoppling: Ja WiFi & 4G
Färg: Svart (färgen är beslutad till svart.)
Läs mer här: https://easee.com/world/commercial-charging/
Här kan du beräkna laddningstiden: https://www.evify.se/produkter/easee-laddbox/

Laddboxen erbjuder 22kW för snabb laddning, start och stopp för laddning, ställbar effekt, kan styras online genom en app och startas med en nyckelbricka (RFID). Laddkabeln kan låsas fast i laddboxen med hjälp av appen.

Bilföretagen gör nu stora satsningar på elbilar och hybrider och fler och fler kommer att gå över till elbilar. Installation av laddbox kan ses som en värdefull investering till lägenheten framöver även om inget byte till elbil är aktuellt närmaste tiden. Just nu är det gynnsamt att installera laddbox eftersom Naturvårdsverket delar ut bidrag på 50% av kostnaden. Bidraget delas ut så länge det finns pengar kvar att fördela och ju tidigare man installarare ju säkrare är det att bidraget kan utnyttjas.

Installationen av laddbox måste utföras av en certifierad elektriker.

Så här beställer du laddbox:

Styrelsen begär in svar hos medlemmarna och lägger en beställning till vår elmontör firma som installerar laddboxen. Kravet för att få installera en laddbox är att medlemmen har en ren elbil eller en laddhybrid. Styrelsen står för hela kostnaden av laddboxen och installationen, oavsett om bidrag blir beviljat eller ej. Medlemmar som önskar en laddbox får ett så kallat leasingavtal med föreningen som löper tillsvidare. Med denna leasingmodell så står föreningen för ansvaret, försäkring och garantier.

Kostnaden för att installera en laddbox blir en hyreshöjning på parkeringen i genomsnitt om 175 kr/månad som kommer att löpa tillsvidare. Kostnaden räknas ut per parkeringsplats baserat på vad installationen och materialet kostade föreningen.

Notera: Ingen medlem får beställa en laddbox på egen hand och installera. Alla beställningar måste gå genom styrelsen.


Nedan beställer du en laddbox.

Beställningen nedan är bindande förutsatt att alla krav är uppfyllda.


Filer