Filterbyte

Filtren i ventilationsaggregaten har begränsad livslängd, och för att bevara en hälsosam inomhusmiljö är det viktigt att byta dem när de är smutsiga.

Hur ofta filtren ska bytas beror på luftens föroreningsgrad på platsen. Generellt sett ska filtren bytas ut minst en gång per år, företrädesvis på hösten efter pollensäsongen. I områden med mycket damm och föroreningar bör filtren bytas vår och höst.

Smutsiga filter kan bland annat leda till:

  • Sämre prestanda för aggregatet
  • Nedsmutsning av aggregatet
  • Fuktskador
  • Sämre inomhusluftkvalitet

Vi i styrelsen har beställt filter till alla lägenheter. Leverans kommer att ske under v2 till alla lägenheter. Vi kommer att placera två stycken filter utanför lägenhetsdörren. Vill man byta filtren själv går det att göra enligt vår manual nedan. Känner ni att ni inte vill byta filtren själva så hjälper vi i styrelsen gärna till. Hör av er till styrelsen@brfarkenvaxjo.se så hjälper vi er med filterbytet.

Att tänka på är att filterna inte går att slänga i vanliga avfall. De måste källsorteras på ett speciellt vis. Vi kommer att placera ut lådor i båda miljöhusen efter vi levererat de nya filtren till er. Var vänlig att lägg dem använda filtren i lådor.

Instruktionsfilm

Filer