Förhållningsregler Partytält

Nedanstående regler gäller uppställning av partytält och därmed sammanhängande arrangemang på innergården till Brf Arken.

Ansvarig som ansöker om uppställning av partytält ska vara medlem i bostadsrättsföreningen Arken.

  1. Tältets storlek får inte vara mer än 40 kvadratmeter.
  2. Avtalet för uppställning av tält gäller från dagen före arrangemanget kl 10.00 till dagen efter arrangemanget kl 12.00.
  3. Innergården eller kringliggande område får inte användas som toalett. Ansvarig som ansöker om uppställning av partytält ansvarar för att sanitär tillgänglighet finns i egen lägenhet eller t. ex överenskommen med granne.
  4. Nedskräpning i trapphusen är förbjuden.
  5. Visa hänsyn till grannarna. 
  6. Upprätta ordningsregler för rökningen, t.ex. askkopp på ett lämpligt ställe för att slippa fimpar på marken.
  7. Skador på innergårdens mark, växtlighet, byggnader eller andra föremål skall återställas i ursprungligt skick och bekostas av ansvarig.
  8. Innergården skall vara städad och tält bortforslad senast kl 12.00 dagen efter arrangemanget.
  9. I god tid eller senast 1 vecka innan festen ska boende i föreningen få information och/eller att lappar sätts upp trapphusen att ni skall ha fest.

Filer