Kontakt

styrelsen@brfarkenvaxjo.se

Sida 2 av 2

Källsortering

Publicerat: 22/10/2021 12:02

Nu är källsorteringen på plats. Det finns en kort beskrivning vad som sorteras på respektive kärl. Kärlen töms varannan vecka och kortfattat kan man sortera

Pappersförpackningar 
Plast
Metall
Tidningar
Glas färgat och ofärgat

Hör gärna av er till oss om det finns några frågor.
Lycka till med sorteringen!

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 17 oktober

Publicerat: 19/10/2021 12:01

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

Wexnet
Aktivt avtal om stadsnät för medlemmarna kommer i veckan. Kostnaden för föreningen blir 3000 kr/månad.
Föreningen tar denna kostnad för medlemmarna fr.o.m 1 januari 2022. De som redan betalat kommer att få tillbaka pengar.

Regler gästlägenhet
Styrelsen har gått igenom reglerna för bokning av gästlägenheten och gjort en del viktiga förtydliganden. Här är några av reglerna:

  • Gästlägenheten är avsedd för våra medlemmars släktingar och vänner som kommer på besök och är hos var och en av oss.
  • Gästlägenheten kan bokas högst 3 nätter i följd och högst 2 bokningar under en 30-dagarsperiod.
  • Avbokning ska göras senast en vecka före bokat datum. Senare avbokning innebär att hyran för bokade dagar debiteras.

Ytterligare information och bokningsregler återfinns på hemsidan. Vi hoppas ni ska trivas i vår fräscha lägenhet.

Cykelförvaring
Föreningen har problem med stölder av cyklar. Styrelsen har förslag på den typ av cykelförvaring som finns för personalen utanför sjukhuset. Lösningen innebär att en järnstång sätts upp i varje cykelförråd. Från järnstången löper ett antal linor och var och en kan sedan fästa en lina i den egna cykelns cylinderlås. Denna lösning är enkel, prisvärd och säker enligt de kontakter styrelsen haft.

Källsortering
Vi håller just på att se över sophanteringen och planerar att införa källsortering i våra miljörum. Källsorteringen kommer att vara uppmärkt i miljörummen så att det blir enkelt att sortera avfallet från hushållet. Vi återkommer inom kort när källsorteringen kommer igång.

Inglasning
Vi fortsätter förberedelser med bygglov och beställning till Ryds Glas under nästa vecka. Parallellt med ansökan om bygglov kommer Ryds Glas att starta mätningar för de hushåll som väljer att gå vidare med förslaget som skickats ut. Mätningarna behöver samordnas och vi återkommer till er om det.

Vänliga hälsningar

– Styrelsen

Infobrev och registrering

Publicerat: 01/10/2021 13:07

Hej alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Arken

Vi i styrelsen har nu börjat med en del arbete för att vi ska verka som en förening tillsammans och ta hand om frågor som rör vårt boende. Nu i början är det en del arbete för oss och vi träffas regelbundet och jobbar med några frågor som vi fångat upp. Vi kommer att informera er löpande om nyheter och mer information om det som händer i vår förening.

Just nu håller vi på med genomgångar av vår ekonomi och lånebild för att hitta förbättringar och få ett så effektivt boende som möjligt. En annan sak är uterummen och inglasningen där arbetet pågår. Vi återkommer så snart vi fått svar på priser.

Det finns många sätt att informera på och vi hoppas kunna förmedla all information till er genom informationstavla vid ingången, vår hemsida och den e-post ni registrerat hos oss.

För att vi ska nå er på hemsidan är det viktigt att ni registrerar er så att nyheter annonseras till er så snart de publicerade.

Vi skickar denna information både på e-post samt publicerar som en nyhet på websidan. Ni ska alltså hitta information på båda ställena.

Nu till en sak vi vill uppmärksamma. Det förekommer cykelstölder hos oss. Flera av våra medlemmar har blivit drabbade. Det är bra för er att känna till och vi i styrelsen arbetar med ett förslag men lås era cyklar ordentligt. Vi tar tacksamt emot idéer från er som skulle medverka till en säkrare plats för våra cyklar.

/Styrelsen i Brf Arken

Protokoll från föreningsstämma 2021-08-24

Publicerat: 01/09/2021 12:02

Nu finns protokoll från föreningsstämman den 24 augusti.

Filer

Copyright 2022