Vänligen läs igenom all information nedan.

 • Element/Värme och luftning
  Vi har haft problem med kalla element och kyla i våra bostadsrätter. Efter en undersökning och åtgärd med entreprenad så ber vi alla att inte lufta elementen på eget bevåg. Vill man lufta elementen så skall styrelsen kontaktas i god tid innan.
 • Rekommenderad innertemperatur
  Vi rekommenderar att inomhus temperaturen följer Folkhälsomyndigheten rekommendation på att man behåller en innertemperatur på ca 21 grader. Föreningen har som krav att göra en miljödeklaration där inomhus temperaturer kommer att mätas. Som sagt är temperaturen en rekommendation. Läs mer om temperaturer här.
 • Smörjning av låscylindrar
  Vi vill bara förtydliga att behöver man av olika anledningar smöra ytter- och inner-dörrarnas låscylindrar/låshus så skall detta alltid göras efter respektive låstillverkares skötselråd. Vi har samlat dokument under skötselråd på hemsidan.
 • Häck-rabatter
  Vi vill bara upplysa om att egna planteringar för ej göras i föreningens häck-rabatter. Dessutom kommer vår trädgårdsförvaltare att rensa alla rabatter flera gånger per år.
 • Avenboks-häckarna
  Våra fina häckar som ska växa och bli fina får inte klippas av någon annan än vår trädgårdsförvaltare då alla måste få samma höjd och se enhetliga ut. Vänligen klipp inte häckarna. Skulle ni se någon planta som har dött, kontakta då styrelsen.
 • Felanmälningar
  Under vår och sommar kommer nya felanmälningar och fel från slutbesiktningen att tas tag i och åtgärdas. Vi ser framemot att allt kan bli åtgärdat inom snar framtid.

/Våriga hälsningar, Styrelsen