Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Dispositionsrätt till mark i anslutning till marklägenhet
  Det finns intresse bland medlemmar att kunna få dispositionsrätt till en liten avgränsad markdel i direkt anslutning till uteplats. Ansökan görs till styrelsen som sedan fattar beslut. Läs mer här.
 • Laddbox
  Månadspris för att ha en laddbox blir den summa föreningen betalar med ett riktpris på 175 kr/månad. Avgift måste tas ut även efter 5 år.
  Läs mer här.
 • Föreningens årsstämma
  Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer ca en månad före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring.
  Motioner
  ska skickas med e-post till styrelsen senast 17/4 2022.
 • Nytt elavtal
  Föreningen har sedan bygget av fastigheterna haft s.k. anvisningsavtal för el med elbolaget Bixia. Inledningsvis var detta avtal fördelaktigt men i takt med stigande elpriser blir detta avtal dyrt för föreningen. Styrelsen har beslutat om att gå över till ett nytt avtal med Bixia med rörligt pris. Avtalet löper tillsvidare med en månads uppsägningstid.

/Styrelsen