Kontakt

styrelsen@brfarkenvaxjo.se

Kategori: Uncategorized (sida 1 av 3)

Information från styrelsemöte den 20 augusti 2023

Publicerat: 04/09/2023 08:33

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Elstöd
  Vi har ansökt om elstöd från Skatteverket och beslut har kommit att vår förening erhåller 89 103 kronor. Vi kommer att amortera med denna summa när lånen skrivs om 2024.
 • Trädgårdsgrupp
  Vi vill gärna skapa en arbetsgrupp med våra boenden för att se över de trädgårdsmiljöer vi har. Mer information kommer snart.
 • Såld lägenhet
  En lägenhet i 11B har blivit såld och vi vill passa på att välkomna de nya boende.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 7 maj 2023

Publicerat: 26/05/2023 12:38

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • OVK
  Styrelsen håller på att undersöka när och hur de obligatoriska ventilationskontrollerna ska göras.
 • Vårstädning
  Vi vill tacka alla som kom på vårstädningen.
 • Årsstämman
  Vi vill påminna om att sista anmälningsdagen är den 28e maj. Det har inte kommit in några motioner.
 • Trasiga lampor i trapphus
  Vi har upptäckt att det funnits många trasiga lampor i våra trappuppgångar. Vi har kontaktat vår fastighetsskötare som skall åtgärda dessa.
 • Vattensäckar
  Vi undersöker hur vidare vi kan sälja vattensäckarna.
 • Badbrygga
  Vi har nu fått alla tillstånd vad som gäller vår badbrygga. Bryggan kommer att sjösättas nedanför vändplatsen vid hus 9 strax efter midsommar.

/Styrelsen

Anmälan till årsstämman

Publicerat: 12/05/2023 09:20

Vi i styrelsen vill välkomna er till vår föreningsstämma.

Den 7/6 – 2023 kl: 18:00 är det dags för Brf Arken Växjös årsstämma.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta.
För att kunna delta behöver man anmäla sitt deltagande nedan.
Mer information finner ni på anmälningssidan nedan.

Sista anmälningsdagen är 28/5 – 2023.

/Soliga hälsningar, Styrelsen

Information från styrelsemöte den 2 april 2023

Publicerat: 02/05/2023 08:47

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Vårstädning
  Styrelsen har skickat ut en inbjudan per mail till en vårstädning som äger rum på söndag 7/5 2023. Alla medlemmar är varmt välkomna.
 • Ny medlem
  Vi välkomnar en ny medlem i föreningen.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 26 februari 2023

Publicerat: 30/03/2023 09:25

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Laddboxar
  För att undvika en extra kostnad från vår redovisningsbyrå så går tillbaka 3 månadsavier åt gången. Därav blir det en fördröjning på hyresavin för debiteringen av förbrukningen för våra laddboxar. Gäller enbart de som har laddboxar.
  Föreningen har även blivit beviljade av Naturvårdsverket att få ett bidrag för alla laddboxar som är installerade under 2022.
 • Garantibesiktningen
  Besiktningen genomfördes utan problem och vi har nu fått protokollet med åtgärdsförslag. I skrivande stund har GBJ åtgärdat de mesta.
 • Årsstämman
  Vi planerar att årsstämman ska hållas den 7 juni 2023. Mer information och en inbjudan kommer inom snart.
 • Vårstädning
  Inom kort kommer en inbjudan att skickas ut för en vårstädning eller även kallad städdag. Detta för att sköta om våra vackra miljöer och att öka gemenskapen.
 • Hissar
  Föreningen har nu genomfört en besiktning av alla våra hissar och det kommer att ske en gång per år. Vi har avtal med G-ACK som kommer att utföra besiktningen.
 • Badbrygga
  Vi kommer att anlägga en badbrygga till våren. Beslut och markägarens tillåtelse finns så nu inväntar vi bara badsäsongen. Mer information angående badbryggan finnas att läsa i senaste mailet.

/Styrelsen

Information inför besiktning

Publicerat: 01/02/2023 09:17

Två år efter färdigställandet av bygget skall en garantibesiktning genomföras. Då skall det undersökas om nya fel/brister uppkommit efter slutbesiktningen och om antecknade fel och brister i slutbesiktningsprotokollet är åtgärdade.
Vi anlitar besiktningsperson Janet Vilmontsson från Gullmanders i Växjö. 
Besiktningen utförs av Janet Vilmontsson, Daniel Friberg GBJ, ev någon entreprenör från byggtiden samt Kerstin Sors och Gunilla Balutia från styrelsen.

 • Besiktning i lägenhet
  Styrelsen har fördelat besiktningstider enligt utskick. Om du kan vara med tänk på att tiden inte är exakt utan kan variera med 10–15 minuter både före och efter din uppsatta tid.
 • Om du behöver byta tid sköter du detta själv. Se till att du byter med någon i din trappuppgång. Detta av kostnads-/tidsskäl då vi i föreningen själva står för kostnaderna. 
  Meddela ev ändring via mail till styrelsenstyrelsen@brfarkenvaxjo.se eller per telefon till Kerstin Sorsdotter 070-325 20 50
 • Skriv upp alla ev. fel/brister på den lista ni fått och som inte åtgärdats.
  Skicka/lämna listan till styrelsen senast 5/2.
 • Alla får en fullmakt i brevlådan. Om du inte kan vara med under besiktningen meddela styrelsen detta. Du skriver under fullmakten och tejpar upp den på utsidan av din lägenhetsdörr. Styrelsen kommer i dessa fall att gå in med huvudnyckel.
 • Om lägenheten inte garantibesiktigas blir det svårt att hävda fel och brister.

  Innan besöket:
 • Kan man öppna alla fönster utan problem? 
 • Kan man öppna alla skåpsdörrar, lådor mm i kök och badrum utan problem?
 • Rengör golvbrunnen i badrummet för kontroll, gäller både i duschen och den som hör till tvättmaskinen
 • Några lägenheter har i sitt vindsförråd inspektionsluckorPlocka undan det som ev står framför så att vi kan öppna. Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som har inspektionsluckor.

Hälsningar styrelsen

Information från styrelsemöte den 7 december 2022

Publicerat: 17/01/2023 09:28

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Planering 2-årsbesiktning
  Våra lägenheter och andra utrymmen i fastigheterna ska besiktigas innan mars månads utgång. Besiktning innebär att vi ska gå igenom alla de fel som antecknades vid besiktningen vid inflyttning i mars 2021. Mer information kommer. 
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte två gånger/år läggs nu på månadsavierna. 
 • Ansökan om laddbox
  Ytterligare en ansökan om laddbox för bil har kommit till styrelsen.
 • Instruktionsfilm
  Nu finns det en instruktionsfilm till er boende på hur man byter filterbyte. Läs mer under Filterbyte.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 28 augusti 2022

Publicerat: 19/09/2022 10:00

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Elpriser
  Styrelsen följer regelbundet utvecklingen av elpriserna. 
 • Felanmälan
  GBJ har under två dagar varit i och utanför våra fastigheter och åtgärdat en del fel. Styrelsen kommer nu att göra en uppföljning för att se vad som kvarstår. 
 • Paketservice Ibox
  Ibox är en paketservice men också en möjlighet att lämna/hämta något som grannen vill lämna. Iboxen representerar hela postnummerområdet.
  Vi har anslutit oss till Ibox och kommer att utvärdera regelbundet. Det kostar inget för föreningen och bindningstiden är ett år. En Ibox kommer att sättas upp på lämpligt ställe.
  Läs mer om Iboxen.
 • Badbrygga
  Föreningen har nu fått klartecken från markägaren att vi får lägga ut en brygga i Trummen. Avtalet är undertecknat. Bad från bryggan nästa sommar!
 • Rensning mellan plattor på uteplatser m.m.
  Denna rensning ingår inte i avtalet med Farmartjänst. Boende måste rensa utanför sin egen uteplats. 
 • Överlåtelse lägenhet
  En ny medlem välkomnas till föreningen.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 25 april 2022

Publicerat: 18/05/2022 10:18

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Omskrivning av lån
  Föreningen har idag tre lån med en sammanlagd ränta på 1%. Ett av lånen har nu skrivits om och efter rekommendation från Handelsbanken går vi nu vidare ett med 3-årigt bundet lån med ränta 2,59 %. Föreningens sammanlagda ränta för lån uppgår därmed till 1,6%.
 • Blomkrukor
  Styrelsen har beslutat om blomkrukor vid våra tre entréer. Det kommer vara planteringar för vår, sommar, höst och vinter.
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte i våra lägenheter kommer nu att återfinnas två gånger per år på våra månadsavgifter. Första kostnaden kommer i juli.
 • Vilo– och solbänk
  Vi har nu en mysig bänk vid teknikhuset in mot gården. 
 • Partytält
  Regler för partytält finns nu på vår hemsida.
 • Badbrygga
  Styrelsen utreder frågan om vi kan anlägga en badbrygga i närheten av våra fastigheter.
 • Föreningens årsstämma
  PÅMINNELSE! Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer och glöm inte anmäla deltagande. Föreningen bjuder på förtäring.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 27 mars 2022

Publicerat: 12/04/2022 09:15

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Dispositionsrätt ansökan
  En lägenhet i hus D har inkommit med en ansökan om markförändring som styrelsen godkänt. Kontakta styrelsen för mer information om eventuell ansökan för andra lägenheter. 
 • Individuell mätning
  El- och vattenförbrukning för tiden april 2021- 31 mars 2022 kommer att redovisas per lägenhet. 
 • Blomsterlökar kan utplanteras i och omkring ekarna men inte i gräsmatta som klipps. Det är inte lämpligt att blomsterlökar planteras i befintliga rabatter då dessa kommer att rensas regelbundet och lökarna kan då skadas.
 • Partytält
  Genomgång av förslag på regler för partytält. Reglerna läggs på hemsidan inom kort.
 • Föreningens årsstämma
  Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer ca en månad före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring.
  Motioner
  ska skickas med e-post till styrelsen senast 17 april.

/Styrelsen

Copyright 2023