Kontakt

styrelsen@brfarkenvaxjo.se

Kategori: Uncategorized (sida 1 av 3)

Information från styrelsemöte den 28 januari 2024

Publicerat: 23/02/2024 09:37

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Balkongräcken
  Vi har på nytt reklamerat och påmint GBJ om balkongräckena som inte är åtgärdade. Vi kommer bevaka ärendet under våren.
 • Entrédörrar
  När Certego var och kontrollerade våra entrédörrar så föreslog dom att vi skulle montera ett nytt låsbläck som gör att dörrarna låser sig mer frekvent än vad dom har gjort idag. Styrelsen har tackat ja till Certegos offert på nya låsbläck och arbetet kommer att göras inom kort.
 • Trädgårdsskötsel
  Vi har nu bytt leverantör av trädgårdsskötsel från Farmartjänst till ARC.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 5 november 2023

Publicerat: 12/12/2023 10:53

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Trädgårdsgrupp
  Vi har satt samman en trädgårdsgrupp tillsammans med våra boenden som kommer se över våra möjligheter för att förfina vår trädgård.
 • Entrédörrar
  Alla entrédörrar ska nu fungera som dem ska. Certego har varit och gjort en tillsyn och kommer i fortsättningen genomföra service på dörrarna under ett visst intervall.
 • OVK
  Vi har nu bokat OVK och datum kommer presenteras inom kort.
 • Glöggmingel
  Vi vill bjuda in till ett glöggmingel söndagen den 17 december kl 14:00. Vi bjuder på glögg och gott umgänge.
 • Snöröjning
  Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla som har hjälpt till med snöskottning utanför våra entréer. Än så länge så har majoriteten av skottningen skett av våra fantastiska boenden.Det uppskattas och vi är väldigt glada över att vi kan hjälpas åt.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 22 september 2023

Publicerat: 06/10/2023 17:15

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Balkongräcken
  Återstående sedan 2 års besiktningen är fortfarande balkongräcken i vissa lägenheter. Vi väntar på återkoppling från GBJ.
 • Trädgårdsgrupp
  Vi hade ett uppstartsmöte på gården med våra medlemmar angående trädgården. Det var bra engagemang och det tackar vi för! Vi kommer fortsätta vårt trädgårdsarbete tillsammans med gruppen.
 • Spindelsanering
  Vi har fått en medlemsfråga angående spindelsanering. Vi kommer att ta in offerter tidigast till våren 2024.

Extra information

Det har gjorts ett inbrottsförsök till förrådet. Säkerhetsdörren har sannolikt försökt brytas upp med något verktyg. Men det verkar som att försöket misslyckades men skadan syns på dörren. Händelsen är polisanmäld och skulle ni upptäcka att något saknas ber vi er kontakta styrelsen.

Vi ber alla att va uppmärksamma i fortsättning. Kom ihåg att se till att förrådsdörrar och ytterdörrar låses och stängs som dem ska. Försök att inte släppa in obehöriga i trappuppgångar. Tillsammans skapar vi ett tryggt boende.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 20 augusti 2023

Publicerat: 04/09/2023 08:33

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Elstöd
  Vi har ansökt om elstöd från Skatteverket och beslut har kommit att vår förening erhåller 89 103 kronor. Vi kommer att amortera med denna summa när lånen skrivs om 2024.
 • Trädgårdsgrupp
  Vi vill gärna skapa en arbetsgrupp med våra boenden för att se över de trädgårdsmiljöer vi har. Mer information kommer snart.
 • Såld lägenhet
  En lägenhet i 11B har blivit såld och vi vill passa på att välkomna de nya boende.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 7 maj 2023

Publicerat: 26/05/2023 12:38

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • OVK
  Styrelsen håller på att undersöka när och hur de obligatoriska ventilationskontrollerna ska göras.
 • Vårstädning
  Vi vill tacka alla som kom på vårstädningen.
 • Årsstämman
  Vi vill påminna om att sista anmälningsdagen är den 28e maj. Det har inte kommit in några motioner.
 • Trasiga lampor i trapphus
  Vi har upptäckt att det funnits många trasiga lampor i våra trappuppgångar. Vi har kontaktat vår fastighetsskötare som skall åtgärda dessa.
 • Vattensäckar
  Vi undersöker hur vidare vi kan sälja vattensäckarna.
 • Badbrygga
  Vi har nu fått alla tillstånd vad som gäller vår badbrygga. Bryggan kommer att sjösättas nedanför vändplatsen vid hus 9 strax efter midsommar.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 2 april 2023

Publicerat: 02/05/2023 08:47

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Vårstädning
  Styrelsen har skickat ut en inbjudan per mail till en vårstädning som äger rum på söndag 7/5 2023. Alla medlemmar är varmt välkomna.
 • Ny medlem
  Vi välkomnar en ny medlem i föreningen.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 26 februari 2023

Publicerat: 30/03/2023 09:25

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Laddboxar
  För att undvika en extra kostnad från vår redovisningsbyrå så går tillbaka 3 månadsavier åt gången. Därav blir det en fördröjning på hyresavin för debiteringen av förbrukningen för våra laddboxar. Gäller enbart de som har laddboxar.
  Föreningen har även blivit beviljade av Naturvårdsverket att få ett bidrag för alla laddboxar som är installerade under 2022.
 • Garantibesiktningen
  Besiktningen genomfördes utan problem och vi har nu fått protokollet med åtgärdsförslag. I skrivande stund har GBJ åtgärdat de mesta.
 • Årsstämman
  Vi planerar att årsstämman ska hållas den 7 juni 2023. Mer information och en inbjudan kommer inom snart.
 • Vårstädning
  Inom kort kommer en inbjudan att skickas ut för en vårstädning eller även kallad städdag. Detta för att sköta om våra vackra miljöer och att öka gemenskapen.
 • Hissar
  Föreningen har nu genomfört en besiktning av alla våra hissar och det kommer att ske en gång per år. Vi har avtal med G-ACK som kommer att utföra besiktningen.
 • Badbrygga
  Vi kommer att anlägga en badbrygga till våren. Beslut och markägarens tillåtelse finns så nu inväntar vi bara badsäsongen. Mer information angående badbryggan finnas att läsa i senaste mailet.

/Styrelsen

Information inför besiktning

Publicerat: 01/02/2023 09:17

Två år efter färdigställandet av bygget skall en garantibesiktning genomföras. Då skall det undersökas om nya fel/brister uppkommit efter slutbesiktningen och om antecknade fel och brister i slutbesiktningsprotokollet är åtgärdade.
Vi anlitar besiktningsperson Janet Vilmontsson från Gullmanders i Växjö. 
Besiktningen utförs av Janet Vilmontsson, Daniel Friberg GBJ, ev någon entreprenör från byggtiden samt Kerstin Sors och Gunilla Balutia från styrelsen.

 • Besiktning i lägenhet
  Styrelsen har fördelat besiktningstider enligt utskick. Om du kan vara med tänk på att tiden inte är exakt utan kan variera med 10–15 minuter både före och efter din uppsatta tid.
 • Om du behöver byta tid sköter du detta själv. Se till att du byter med någon i din trappuppgång. Detta av kostnads-/tidsskäl då vi i föreningen själva står för kostnaderna. 
  Meddela ev ändring via mail till styrelsenstyrelsen@brfarkenvaxjo.se eller per telefon till Kerstin Sorsdotter 070-325 20 50
 • Skriv upp alla ev. fel/brister på den lista ni fått och som inte åtgärdats.
  Skicka/lämna listan till styrelsen senast 5/2.
 • Alla får en fullmakt i brevlådan. Om du inte kan vara med under besiktningen meddela styrelsen detta. Du skriver under fullmakten och tejpar upp den på utsidan av din lägenhetsdörr. Styrelsen kommer i dessa fall att gå in med huvudnyckel.
 • Om lägenheten inte garantibesiktigas blir det svårt att hävda fel och brister.

  Innan besöket:
 • Kan man öppna alla fönster utan problem? 
 • Kan man öppna alla skåpsdörrar, lådor mm i kök och badrum utan problem?
 • Rengör golvbrunnen i badrummet för kontroll, gäller både i duschen och den som hör till tvättmaskinen
 • Några lägenheter har i sitt vindsförråd inspektionsluckorPlocka undan det som ev står framför så att vi kan öppna. Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som har inspektionsluckor.

Hälsningar styrelsen

Information från styrelsemöte den 7 december 2022

Publicerat: 17/01/2023 09:28

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Planering 2-årsbesiktning
  Våra lägenheter och andra utrymmen i fastigheterna ska besiktigas innan mars månads utgång. Besiktning innebär att vi ska gå igenom alla de fel som antecknades vid besiktningen vid inflyttning i mars 2021. Mer information kommer. 
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte två gånger/år läggs nu på månadsavierna. 
 • Ansökan om laddbox
  Ytterligare en ansökan om laddbox för bil har kommit till styrelsen.
 • Instruktionsfilm
  Nu finns det en instruktionsfilm till er boende på hur man byter filterbyte. Läs mer under Filterbyte.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 28 augusti 2022

Publicerat: 19/09/2022 10:00

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Elpriser
  Styrelsen följer regelbundet utvecklingen av elpriserna. 
 • Felanmälan
  GBJ har under två dagar varit i och utanför våra fastigheter och åtgärdat en del fel. Styrelsen kommer nu att göra en uppföljning för att se vad som kvarstår. 
 • Paketservice Ibox
  Ibox är en paketservice men också en möjlighet att lämna/hämta något som grannen vill lämna. Iboxen representerar hela postnummerområdet.
  Vi har anslutit oss till Ibox och kommer att utvärdera regelbundet. Det kostar inget för föreningen och bindningstiden är ett år. En Ibox kommer att sättas upp på lämpligt ställe.
  Läs mer om Iboxen.
 • Badbrygga
  Föreningen har nu fått klartecken från markägaren att vi får lägga ut en brygga i Trummen. Avtalet är undertecknat. Bad från bryggan nästa sommar!
 • Rensning mellan plattor på uteplatser m.m.
  Denna rensning ingår inte i avtalet med Farmartjänst. Boende måste rensa utanför sin egen uteplats. 
 • Överlåtelse lägenhet
  En ny medlem välkomnas till föreningen.

/Styrelsen

Copyright 2024