Kontakt

styrelsen@brfarkenvaxjo.se

Kategori: Uncategorized (sida 1 av 2)

Information inför besiktning

Publicerat: 01/02/2023 09:17

Två år efter färdigställandet av bygget skall en garantibesiktning genomföras. Då skall det undersökas om nya fel/brister uppkommit efter slutbesiktningen och om antecknade fel och brister i slutbesiktningsprotokollet är åtgärdade.
Vi anlitar besiktningsperson Janet Vilmontsson från Gullmanders i Växjö. 
Besiktningen utförs av Janet Vilmontsson, Daniel Friberg GBJ, ev någon entreprenör från byggtiden samt Kerstin Sors och Gunilla Balutia från styrelsen.

 • Besiktning i lägenhet
  Styrelsen har fördelat besiktningstider enligt utskick. Om du kan vara med tänk på att tiden inte är exakt utan kan variera med 10–15 minuter både före och efter din uppsatta tid.
 • Om du behöver byta tid sköter du detta själv. Se till att du byter med någon i din trappuppgång. Detta av kostnads-/tidsskäl då vi i föreningen själva står för kostnaderna. 
  Meddela ev ändring via mail till styrelsenstyrelsen@brfarkenvaxjo.se eller per telefon till Kerstin Sorsdotter 070-325 20 50
 • Skriv upp alla ev. fel/brister på den lista ni fått och som inte åtgärdats.
  Skicka/lämna listan till styrelsen senast 5/2.
 • Alla får en fullmakt i brevlådan. Om du inte kan vara med under besiktningen meddela styrelsen detta. Du skriver under fullmakten och tejpar upp den på utsidan av din lägenhetsdörr. Styrelsen kommer i dessa fall att gå in med huvudnyckel.
 • Om lägenheten inte garantibesiktigas blir det svårt att hävda fel och brister.

  Innan besöket:
 • Kan man öppna alla fönster utan problem? 
 • Kan man öppna alla skåpsdörrar, lådor mm i kök och badrum utan problem?
 • Rengör golvbrunnen i badrummet för kontroll, gäller både i duschen och den som hör till tvättmaskinen
 • Några lägenheter har i sitt vindsförråd inspektionsluckorPlocka undan det som ev står framför så att vi kan öppna. Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som har inspektionsluckor.

Hälsningar styrelsen

Information från styrelsemöte den 7 december 2022

Publicerat: 17/01/2023 09:28

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Planering 2-årsbesiktning
  Våra lägenheter och andra utrymmen i fastigheterna ska besiktigas innan mars månads utgång. Besiktning innebär att vi ska gå igenom alla de fel som antecknades vid besiktningen vid inflyttning i mars 2021. Mer information kommer. 
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte två gånger/år läggs nu på månadsavierna. 
 • Ansökan om laddbox
  Ytterligare en ansökan om laddbox för bil har kommit till styrelsen.
 • Instruktionsfilm
  Nu finns det en instruktionsfilm till er boende på hur man byter filterbyte. Läs mer under Filterbyte.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 28 augusti 2022

Publicerat: 19/09/2022 10:00

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Elpriser
  Styrelsen följer regelbundet utvecklingen av elpriserna. 
 • Felanmälan
  GBJ har under två dagar varit i och utanför våra fastigheter och åtgärdat en del fel. Styrelsen kommer nu att göra en uppföljning för att se vad som kvarstår. 
 • Paketservice Ibox
  Ibox är en paketservice men också en möjlighet att lämna/hämta något som grannen vill lämna. Iboxen representerar hela postnummerområdet.
  Vi har anslutit oss till Ibox och kommer att utvärdera regelbundet. Det kostar inget för föreningen och bindningstiden är ett år. En Ibox kommer att sättas upp på lämpligt ställe.
  Läs mer om Iboxen.
 • Badbrygga
  Föreningen har nu fått klartecken från markägaren att vi får lägga ut en brygga i Trummen. Avtalet är undertecknat. Bad från bryggan nästa sommar!
 • Rensning mellan plattor på uteplatser m.m.
  Denna rensning ingår inte i avtalet med Farmartjänst. Boende måste rensa utanför sin egen uteplats. 
 • Överlåtelse lägenhet
  En ny medlem välkomnas till föreningen.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 25 april 2022

Publicerat: 18/05/2022 10:18

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Omskrivning av lån
  Föreningen har idag tre lån med en sammanlagd ränta på 1%. Ett av lånen har nu skrivits om och efter rekommendation från Handelsbanken går vi nu vidare ett med 3-årigt bundet lån med ränta 2,59 %. Föreningens sammanlagda ränta för lån uppgår därmed till 1,6%.
 • Blomkrukor
  Styrelsen har beslutat om blomkrukor vid våra tre entréer. Det kommer vara planteringar för vår, sommar, höst och vinter.
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte i våra lägenheter kommer nu att återfinnas två gånger per år på våra månadsavgifter. Första kostnaden kommer i juli.
 • Vilo– och solbänk
  Vi har nu en mysig bänk vid teknikhuset in mot gården. 
 • Partytält
  Regler för partytält finns nu på vår hemsida.
 • Badbrygga
  Styrelsen utreder frågan om vi kan anlägga en badbrygga i närheten av våra fastigheter.
 • Föreningens årsstämma
  PÅMINNELSE! Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer och glöm inte anmäla deltagande. Föreningen bjuder på förtäring.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 27 mars 2022

Publicerat: 12/04/2022 09:15

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Dispositionsrätt ansökan
  En lägenhet i hus D har inkommit med en ansökan om markförändring som styrelsen godkänt. Kontakta styrelsen för mer information om eventuell ansökan för andra lägenheter. 
 • Individuell mätning
  El- och vattenförbrukning för tiden april 2021- 31 mars 2022 kommer att redovisas per lägenhet. 
 • Blomsterlökar kan utplanteras i och omkring ekarna men inte i gräsmatta som klipps. Det är inte lämpligt att blomsterlökar planteras i befintliga rabatter då dessa kommer att rensas regelbundet och lökarna kan då skadas.
 • Partytält
  Genomgång av förslag på regler för partytält. Reglerna läggs på hemsidan inom kort.
 • Föreningens årsstämma
  Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer ca en månad före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring.
  Motioner
  ska skickas med e-post till styrelsen senast 17 april.

/Styrelsen

Viktig information från styrelsen

Publicerat: 09/03/2022 20:07

Vänligen läs igenom all information nedan.

 • Element/Värme och luftning
  Vi har haft problem med kalla element och kyla i våra bostadsrätter. Efter en undersökning och åtgärd med entreprenad så ber vi alla att inte lufta elementen på eget bevåg. Vill man lufta elementen så skall styrelsen kontaktas i god tid innan.
 • Rekommenderad innertemperatur
  Vi rekommenderar att inomhus temperaturen följer Folkhälsomyndigheten rekommendation på att man behåller en innertemperatur på ca 21 grader. Föreningen har som krav att göra en miljödeklaration där inomhus temperaturer kommer att mätas. Som sagt är temperaturen en rekommendation. Läs mer om temperaturer här.
 • Smörjning av låscylindrar
  Vi vill bara förtydliga att behöver man av olika anledningar smöra ytter- och inner-dörrarnas låscylindrar/låshus så skall detta alltid göras efter respektive låstillverkares skötselråd. Vi har samlat dokument under skötselråd på hemsidan.
 • Häck-rabatter
  Vi vill bara upplysa om att egna planteringar för ej göras i föreningens häck-rabatter. Dessutom kommer vår trädgårdsförvaltare att rensa alla rabatter flera gånger per år.
 • Avenboks-häckarna
  Våra fina häckar som ska växa och bli fina får inte klippas av någon annan än vår trädgårdsförvaltare då alla måste få samma höjd och se enhetliga ut. Vänligen klipp inte häckarna. Skulle ni se någon planta som har dött, kontakta då styrelsen.
 • Felanmälningar
  Under vår och sommar kommer nya felanmälningar och fel från slutbesiktningen att tas tag i och åtgärdas. Vi ser framemot att allt kan bli åtgärdat inom snar framtid.

/Våriga hälsningar, Styrelsen

Information från styrelsemöte den 20 februari 2022

Publicerat: 08/03/2022 11:18

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Dispositionsrätt till mark i anslutning till marklägenhet
  Det finns intresse bland medlemmar att kunna få dispositionsrätt till en liten avgränsad markdel i direkt anslutning till uteplats. Ansökan görs till styrelsen som sedan fattar beslut. Läs mer här.
 • Laddbox
  Månadspris för att ha en laddbox blir den summa föreningen betalar med ett riktpris på 175 kr/månad. Avgift måste tas ut även efter 5 år.
  Läs mer här.
 • Föreningens årsstämma
  Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer ca en månad före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring.
  Motioner
  ska skickas med e-post till styrelsen senast 17/4 2022.
 • Nytt elavtal
  Föreningen har sedan bygget av fastigheterna haft s.k. anvisningsavtal för el med elbolaget Bixia. Inledningsvis var detta avtal fördelaktigt men i takt med stigande elpriser blir detta avtal dyrt för föreningen. Styrelsen har beslutat om att gå över till ett nytt avtal med Bixia med rörligt pris. Avtalet löper tillsvidare med en månads uppsägningstid.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 16 januari 2022

Publicerat: 28/01/2022 09:28

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Parkeringsproblem
  Bilar parkeras utmed Serafimervägen 11A-B vilket innebär svårigheter att parkera och backa ut från ordinarie p-platser.
  Styrelsen kommer att titta på eventuella lösningar.
  Läs mer på hemsidan om vad som gäller i dagsläget.
 • Laddboxar
  Styrelsen beställer laddboxar och betalar dem i första skedet. Medlemmar som önskar laddbox får ett s.k. leasingavtal med föreningen. Kostnad för laddboxen blir 175 kr/månad som löper tillsvidare.
  Läs mer här.
 • Övernattningslägenheten
  Sängen i övernattningslägenheten är 120 cm och i smalast laget att använda för två personer. Beslut om inköp av en vikbar extrasäng på hjul.
 • Partytält
  Möjlighet har utretts om medlem får sätta upp ett partytält på innergården för någon festlighet som födelsedag, studentfirande etc.
  Ansökan ska göras till styrelsen om sådan möjlighet. Ansökan måste ske med god tidsmässig framförhållning. Eventuell möjlighet att sätta upp partytält kommer att kombineras med förhållningsregler.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 12 december

Publicerat: 23/12/2021 10:43

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Arbete pågår med att ta fram individuell avläsning av vatten och el för varje lägenhet.
 • Fläktfilter köps in av styrelsen till varje lägenhet. Gäller byte av filter i fläkten som finns i våra badrum och detta bör ske två gånger om året.
  Styrelsen kommer att lägga ut information om hur man kan byta på egen hand eller så kan styrelsen kontaktas för hjälp.
 • Naturvårdsverket har beviljat ansökan från föreningen om 50 % bidrag för 30 laddboxar. Bidraget kan utbetalas under förutsättning att staten har pengar kvar att utdela då laddboxar är installerade.
  Styrelsen utreder frågan vidare.
 • Varje medlem uppmanas i mail att titta igenom gjorda felanmälningar samt komplettera med de som ev. inte finns med i listan.
 • Beslut om arvode till styrelsen:
  Ordföranden ska ha ett årsarvode på 20 % och varje ledamot 16 % av prisbasbeloppet. I dagsläget är prisbasbeloppet 48 300 kr.

/Styrelsen

Information från styrelsemöte den 21 november

Publicerat: 03/12/2021 20:12

Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

Källsortering
Beslut att kärlen för plast och kartong nu ska tömmas varje vecka.

Nycklar och nyckelbrickor
Se detaljerad redogörelse för all nyckelhantering på Hemsidan/För boende/Bopärm/Nyckelinformation.

Byte av fläktfilter
Byte av fläktfilter bör ske två gånger per år. Styrelsen beställer fläktfilter och varje lägenhetsinnehavare får bekosta dessa. 
Information kommer att finnas på hemsidan om hur bytet går till. Vid behov av hjälp kontakta styrelsen.

Fastighetsförvaltning
Avtalet med ARC sägs upp gällande trädgårdsskötsel. Vi tecknar nytt avtal med Farmartjänst och då kommer även löpande tillsyn och åtgärder av vår trädgård, planteringar mm att ske.
Vi har kvar avtalet med ARC vad gäller fastighetsförvaltning och myndighetsinspektion.

Inglasning
För er som valt inglasning av uteplats har mätningar utförts och allt har gått bra. Preliminär leveranstid är uppskattad till v6-7

/Styrelsen

Copyright 2023