Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Dispositionsrätt ansökan
  En lägenhet i hus D har inkommit med en ansökan om markförändring som styrelsen godkänt. Kontakta styrelsen för mer information om eventuell ansökan för andra lägenheter. 
 • Individuell mätning
  El- och vattenförbrukning för tiden april 2021- 31 mars 2022 kommer att redovisas per lägenhet. 
 • Blomsterlökar kan utplanteras i och omkring ekarna men inte i gräsmatta som klipps. Det är inte lämpligt att blomsterlökar planteras i befintliga rabatter då dessa kommer att rensas regelbundet och lökarna kan då skadas.
 • Partytält
  Genomgång av förslag på regler för partytält. Reglerna läggs på hemsidan inom kort.
 • Föreningens årsstämma
  Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer ca en månad före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring.
  Motioner
  ska skickas med e-post till styrelsen senast 17 april.

/Styrelsen