Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

Källsortering
Beslut att kärlen för plast och kartong nu ska tömmas varje vecka.

Nycklar och nyckelbrickor
Se detaljerad redogörelse för all nyckelhantering på Hemsidan/För boende/Bopärm/Nyckelinformation.

Byte av fläktfilter
Byte av fläktfilter bör ske två gånger per år. Styrelsen beställer fläktfilter och varje lägenhetsinnehavare får bekosta dessa. 
Information kommer att finnas på hemsidan om hur bytet går till. Vid behov av hjälp kontakta styrelsen.

Fastighetsförvaltning
Avtalet med ARC sägs upp gällande trädgårdsskötsel. Vi tecknar nytt avtal med Farmartjänst och då kommer även löpande tillsyn och åtgärder av vår trädgård, planteringar mm att ske.
Vi har kvar avtalet med ARC vad gäller fastighetsförvaltning och myndighetsinspektion.

Inglasning
För er som valt inglasning av uteplats har mätningar utförts och allt har gått bra. Preliminär leveranstid är uppskattad till v6-7

/Styrelsen