Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

Online-betalning gästlägenhet
Arbete pågår med en ny hemsida. I samband med bytet till denna nya hemsida inför vi online-betalning för gästlägenheten.


Taggar och nycklar
Vid ev. behov av nya taggar och nycklar till den egna lägenheten ska det anmälas till styrelsen.


Elektroniskt dörrlås till gästlägenheten
Ett enklare och säkrare system för dörrlås till gästlägenheten har installerats, Yale Doorman. Du öppnar med en tagg som finns i ”nyckelboxen” där tidigare nyckel låg. Mer information finns vid lägenhetsdörren.

Förändringar i fastighetsförvaltning
Diskussion pågår om förändring i fastighetsförvaltningen vad gäller ekonomihantering och redovisning samt skötsel av vår trädgård.

Individuell el- och vattenförbrukning
Individuell avläsning av el-och vattenförbrukning kommer att ske framöver.

Cykelförråden
Ny metod att låsa fast cykeln i cykelförrådet har monterats upp. Vajern som hänger ned kan anslutas till cykelns egna lås för säkrare låsanordning eller med eget hänglås runt cykelns ram.

Laddboxar
Det finns intresse för laddboxar på parkeringen. Vi undersöker intresse bland medlemmar och gör förfrågningar hos el-installatörer. Mer information kommer 

Vänliga hälsningar

– Styrelsen