Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Arbete pågår med att ta fram individuell avläsning av vatten och el för varje lägenhet.
 • Fläktfilter köps in av styrelsen till varje lägenhet. Gäller byte av filter i fläkten som finns i våra badrum och detta bör ske två gånger om året.
  Styrelsen kommer att lägga ut information om hur man kan byta på egen hand eller så kan styrelsen kontaktas för hjälp.
 • Naturvårdsverket har beviljat ansökan från föreningen om 50 % bidrag för 30 laddboxar. Bidraget kan utbetalas under förutsättning att staten har pengar kvar att utdela då laddboxar är installerade.
  Styrelsen utreder frågan vidare.
 • Varje medlem uppmanas i mail att titta igenom gjorda felanmälningar samt komplettera med de som ev. inte finns med i listan.
 • Beslut om arvode till styrelsen:
  Ordföranden ska ha ett årsarvode på 20 % och varje ledamot 16 % av prisbasbeloppet. I dagsläget är prisbasbeloppet 48 300 kr.

/Styrelsen