Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Planering 2-årsbesiktning
  Våra lägenheter och andra utrymmen i fastigheterna ska besiktigas innan mars månads utgång. Besiktning innebär att vi ska gå igenom alla de fel som antecknades vid besiktningen vid inflyttning i mars 2021. Mer information kommer. 
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte två gånger/år läggs nu på månadsavierna. 
 • Ansökan om laddbox
  Ytterligare en ansökan om laddbox för bil har kommit till styrelsen.
 • Instruktionsfilm
  Nu finns det en instruktionsfilm till er boende på hur man byter filterbyte. Läs mer under Filterbyte.

/Styrelsen