Två år efter färdigställandet av bygget skall en garantibesiktning genomföras. Då skall det undersökas om nya fel/brister uppkommit efter slutbesiktningen och om antecknade fel och brister i slutbesiktningsprotokollet är åtgärdade.
Vi anlitar besiktningsperson Janet Vilmontsson från Gullmanders i Växjö. 
Besiktningen utförs av Janet Vilmontsson, Daniel Friberg GBJ, ev någon entreprenör från byggtiden samt Kerstin Sors och Gunilla Balutia från styrelsen.

 • Besiktning i lägenhet
  Styrelsen har fördelat besiktningstider enligt utskick. Om du kan vara med tänk på att tiden inte är exakt utan kan variera med 10–15 minuter både före och efter din uppsatta tid.
 • Om du behöver byta tid sköter du detta själv. Se till att du byter med någon i din trappuppgång. Detta av kostnads-/tidsskäl då vi i föreningen själva står för kostnaderna. 
  Meddela ev ändring via mail till styrelsenstyrelsen@brfarkenvaxjo.se eller per telefon till Kerstin Sorsdotter 070-325 20 50
 • Skriv upp alla ev. fel/brister på den lista ni fått och som inte åtgärdats.
  Skicka/lämna listan till styrelsen senast 5/2.
 • Alla får en fullmakt i brevlådan. Om du inte kan vara med under besiktningen meddela styrelsen detta. Du skriver under fullmakten och tejpar upp den på utsidan av din lägenhetsdörr. Styrelsen kommer i dessa fall att gå in med huvudnyckel.
 • Om lägenheten inte garantibesiktigas blir det svårt att hävda fel och brister.

  Innan besöket:
 • Kan man öppna alla fönster utan problem? 
 • Kan man öppna alla skåpsdörrar, lådor mm i kök och badrum utan problem?
 • Rengör golvbrunnen i badrummet för kontroll, gäller både i duschen och den som hör till tvättmaskinen
 • Några lägenheter har i sitt vindsförråd inspektionsluckorPlocka undan det som ev står framför så att vi kan öppna. Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som har inspektionsluckor.

Hälsningar styrelsen