Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Omskrivning av lån
  Föreningen har idag tre lån med en sammanlagd ränta på 1%. Ett av lånen har nu skrivits om och efter rekommendation från Handelsbanken går vi nu vidare ett med 3-årigt bundet lån med ränta 2,59 %. Föreningens sammanlagda ränta för lån uppgår därmed till 1,6%.
 • Blomkrukor
  Styrelsen har beslutat om blomkrukor vid våra tre entréer. Det kommer vara planteringar för vår, sommar, höst och vinter.
 • Kostnad filterbyte
  Kostnad för filterbyte i våra lägenheter kommer nu att återfinnas två gånger per år på våra månadsavgifter. Första kostnaden kommer i juli.
 • Vilo– och solbänk
  Vi har nu en mysig bänk vid teknikhuset in mot gården. 
 • Partytält
  Regler för partytält finns nu på vår hemsida.
 • Badbrygga
  Styrelsen utreder frågan om vi kan anlägga en badbrygga i närheten av våra fastigheter.
 • Föreningens årsstämma
  PÅMINNELSE! Årsstämman blir den 14 juni kl 18.00 och hålls i IOGT:s lokal vid Vattentorget. Kallelse till årsstämma kommer och glöm inte anmäla deltagande. Föreningen bjuder på förtäring.

/Styrelsen