Källsortering på Arken är igång för fullt och det gick snabbt att fylla pappersförpackningar och plast. De första veckorna blir injustering så att vi hamnar rätt i tömningsintervall och storlek på kärl för sorteringen. Tömning av våra miljörum är på gång och vi hoppas det blir inom de närmaste dagarna.  Vi gör fortlöpande utvärdering och justerar så att det blir så jämnt fördelat som möjligt och undviker överfulla kärl.

Tack för att ni sorterar och tänk på att vika ihop era förpackningar så tar de mindre plats.

/Styrelsen