Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

Wexnet
Aktivt avtal om stadsnät för medlemmarna kommer i veckan. Kostnaden för föreningen blir 3000 kr/månad.
Föreningen tar denna kostnad för medlemmarna fr.o.m 1 januari 2022. De som redan betalat kommer att få tillbaka pengar.

Regler gästlägenhet
Styrelsen har gått igenom reglerna för bokning av gästlägenheten och gjort en del viktiga förtydliganden. Här är några av reglerna:

  • Gästlägenheten är avsedd för våra medlemmars släktingar och vänner som kommer på besök och är hos var och en av oss.
  • Gästlägenheten kan bokas högst 3 nätter i följd och högst 2 bokningar under en 30-dagarsperiod.
  • Avbokning ska göras senast en vecka före bokat datum. Senare avbokning innebär att hyran för bokade dagar debiteras.

Ytterligare information och bokningsregler återfinns på hemsidan. Vi hoppas ni ska trivas i vår fräscha lägenhet.

Cykelförvaring
Föreningen har problem med stölder av cyklar. Styrelsen har förslag på den typ av cykelförvaring som finns för personalen utanför sjukhuset. Lösningen innebär att en järnstång sätts upp i varje cykelförråd. Från järnstången löper ett antal linor och var och en kan sedan fästa en lina i den egna cykelns cylinderlås. Denna lösning är enkel, prisvärd och säker enligt de kontakter styrelsen haft.

Källsortering
Vi håller just på att se över sophanteringen och planerar att införa källsortering i våra miljörum. Källsorteringen kommer att vara uppmärkt i miljörummen så att det blir enkelt att sortera avfallet från hushållet. Vi återkommer inom kort när källsorteringen kommer igång.

Inglasning
Vi fortsätter förberedelser med bygglov och beställning till Ryds Glas under nästa vecka. Parallellt med ansökan om bygglov kommer Ryds Glas att starta mätningar för de hushåll som väljer att gå vidare med förslaget som skickats ut. Mätningarna behöver samordnas och vi återkommer till er om det.

Vänliga hälsningar

– Styrelsen