Hej alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Arken

Vi i styrelsen har nu börjat med en del arbete för att vi ska verka som en förening tillsammans och ta hand om frågor som rör vårt boende. Nu i början är det en del arbete för oss och vi träffas regelbundet och jobbar med några frågor som vi fångat upp. Vi kommer att informera er löpande om nyheter och mer information om det som händer i vår förening.

Just nu håller vi på med genomgångar av vår ekonomi och lånebild för att hitta förbättringar och få ett så effektivt boende som möjligt. En annan sak är uterummen och inglasningen där arbetet pågår. Vi återkommer så snart vi fått svar på priser.

Det finns många sätt att informera på och vi hoppas kunna förmedla all information till er genom informationstavla vid ingången, vår hemsida och den e-post ni registrerat hos oss.

För att vi ska nå er på hemsidan är det viktigt att ni registrerar er så att nyheter annonseras till er så snart de publicerade.

Vi skickar denna information både på e-post samt publicerar som en nyhet på websidan. Ni ska alltså hitta information på båda ställena.

Nu till en sak vi vill uppmärksamma. Det förekommer cykelstölder hos oss. Flera av våra medlemmar har blivit drabbade. Det är bra för er att känna till och vi i styrelsen arbetar med ett förslag men lås era cyklar ordentligt. Vi tar tacksamt emot idéer från er som skulle medverka till en säkrare plats för våra cyklar.

/Styrelsen i Brf Arken