Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

 • Årsmöte
  Datum för årsstämman är 3 juni. Inbjudan kommer inom kort.
 • Underhållsplan
  Vi har anlitat vår fastighetsförvaltare ARC att upprätta en underhållsplan till våra fastigheter. Arbete pågår och besiktning av fastigheten påbörjas inom kort.
 • Brandskyddstillsyn
  Brandskyddstillsynen har utförts av FireSafe som tagit fram ett brandskyddsprotokoll för oss att följa. Separat information har skickats ut till alla medlemmar.
 • OVK
  OVK är genomförd och de anmärkningar vi fick har åtgärdats eller är planerade för åtgärd. Vi kommer att driva åtgärderna som ett försäkringsärende och återkommer längre fram med vad försäkringsbolaget meddelar.
 • Lås övernattningslägenheten
  Vi har haft problem med låset till övernattningslägenheten och nu beslutat att byta tillbaka till manuellt nyckellås.
 • Plantering på innergården
  Trädgårdsgruppen har lämnat ett förslag till växter på innergården som styrelsen godkänt.
 • Städdag
  Vi ordnar en städdag den 25 maj kl 10.00. Mer information kommer längre fram och inbjudan skickas ut till alla medlemmar.

/Styrelsen