Här kommer en sammanfattning från senaste styrelsemötet och de aktiviteter som är igång

  • Balkongräcken
    Vi har på nytt reklamerat och påmint GBJ om balkongräckena som inte är åtgärdade. Vi kommer bevaka ärendet under våren.
  • Entrédörrar
    När Certego var och kontrollerade våra entrédörrar så föreslog dom att vi skulle montera ett nytt låsbläck som gör att dörrarna låser sig mer frekvent än vad dom har gjort idag. Styrelsen har tackat ja till Certegos offert på nya låsbläck och arbetet kommer att göras inom kort.
  • Trädgårdsskötsel
    Vi har nu bytt leverantör av trädgårdsskötsel från Farmartjänst till ARC.

/Styrelsen