Entreprenadsgaranti

Vid entreprenadens färdigställande samt vid garantibesiktning två år efter entreprenadens godkännande sker besiktning av en besiktningsman. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka entreprenören är ansvarig, åtgärdas inom en av besiktningsmannen framställd tidsperiod. Från slutbesiktning gäller 5 års garanti.