Försäkring

Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg (uppdateras inom kort – reservation för fel)

FörsäkringsmomentFörsäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskadorFullvärde
AllriskskadaFullvärde
Friliggande byggnader t.ex. förråd          150 000 kr
Mark40 000 kr
Max åldersavdrag vid en skada20 000 kr
Självrisk1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.